امور حقوقي، فني قراردادها و بیمهبلاگ

تعاریف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها

تعاریف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها

تعاریف و اصطلاحات

۱- قطعه‌ مالکیت: قطعه‌ زمین‌ دارای‌ حدود مشخص و سند مالکیت رسمی.

۲- تفکیک: تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تجمیع).

۳- تجمیع: ادغام چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تفکیک)

۴- مساحت قطعه مالکیت یا مساحت زمین: مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی.

۵- سطح‌ ساختمانی‌ یا زیربنا: سطح‌ ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان.

۶- ارتفاع ساختمان: فاصله مرتفع‌ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط‌الراس بام از سطح گذر اصلی.

۷- سطح‌ معبر: متوسط‌ ارتفاع‌ بالاترین و پائین‌ترین نقطه گذرها، گذرهای مشرف به قطعه مالکیت.

۸- پیلوت: قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضائی شامل ستون‌ها و بدون دیوارهای جداکننده بوده و فاصله زیر سقف آن از گذر ۲۰/۲ الی ۵/۲ باشد.

۹- زیرزمین: به قسمتی از ساختمان اطلاق می‌شود که ارتفاع روی سقف آن از سطح گذر در قسمت‌ مربوطه‌ حداکثر ۲۰/۱ متر باشد و یا محوطه پیلوت.

۱۰- طبقه همکف: قسمتی از ساختمان که فاصله کف آن از سطح گذر حداکثر ۲۰/۱ متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از ۲۰/۱ متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت.

۱۱- طبقات‌ فوقانی: کلیه‌ طبقات‌ ساختمان‌ که‌ روی‌ طبقه‌ همکف ساخت شود.

۱۲- برقطعه مالکیت یا بر زمین: قسمت یا قسمت‌هایی از حدود یک مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

۱۳- فضای آزاد (حیاط): سطحی از قطعه مالکیت که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری، گلکاری، استخر، حوض، آب نما ایوان غیرمسقف و سایر استفاده های محوطه سازی تخصیص داده شده باشد.

۱۴- پارکینگ: محل نگهداری صرفاّ وسائل نقلیه به غیر از محوطه ادارات ، محلهای کار و غیره که هر آن قابل دسترسی باشد.

۱۵- ایوان: سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد قرار گیرد.

۱۶- بالکن: سطح‌ سرپوشیده‌ در طبقات بنا که حداقل یک‌ طرف آن باز شد.

۱۷- تراس یا مهتابی: سطح ساختمان غیر مسقف به غیر از بام.

۱۸- پیش‌آمدگی‌ یا کنسول: هرگونه‌ بیرون‌آمدگی‌ ساختمان‌ در طبقات‌ فوقانی.

۱۹- درخت: در ضوابط طرح تفصیلی اصفهان، عنوان درخت صرفاً به گیاهانی اطلاق می‌شود که حداقل ارتفاع آن‌ها ۲ متر و محیط آن‌ها ۵۰ سانتی متر باشد.

۲۰- باغ: قطعه مالکیتی یا زمینی که به ازاء هر ۵ متر مربع آن حداقل یک درخت وجود داشته باشد.

۲۱- سطح مشرف: سطوحی از ساختمان که در حریم اشراف ساختمان دیگری قرار گیرند.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا