رسانه

گزارش کامل چهارمین همایش نقش سازنده ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی

آقای مهندس شهاب سعادت نژاد،
رئیس انجمن سازندگان شهر تهران

سال ۱۳۹۵ این انجمن با کمک تعدادی از شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و توانست از همان سال ارتباط بسیار خوبی با سازمان نظام مهندسی و شهرداری و نظارت شهر و شهرسازی برقرار بکند به کمک این دوستان و همکاران توانستیم از سال ۹۵ قدرت سازندگان ذیصلاح را در ساخت و ساز شهری و در نظام مهندسی بالا ببریم تا جایی که امروزه بیش از ۹۰ درصد کارهای بالای ۲۰۰۰ متر دارای مجری ذیصلاح می باشد در ابتدای امسال به کمک نظام مهندسی تفاهم‌نامه‌ای که سال ها برای آن زحمت کشیده شد توسط نظام مهندسی و شورای شهر و شهرداری به تأیید برسد و این تفاهم‌نامه در کمیته ۵ نفره استان به تایید رسیده است و توسط نظارت راه و شهرسازی برای اولین بار ابلاغ شد مقرر شد از برج ۸ یعنی آبان ماه ۱۳۹۹ تمام پروژه های گروه های ج و د سطح شهری تهران در زمان شروع به کار از مجری دارای صلاحیت استفاده شود باید بتوانیم کاری بکنیم تا عمر ساختمان های ما به جای ۲۵ سال به بالای ۵۰ و ۱۰۰ سال برسد. نباید اجازه بدهیم که هر کسی به صرف اینکه مالی دارد و زمینی دارد و ساختمانی دارد بتواند کار ساخت و ساز را انجام بدهد طبق قانون و مقررات ملی کار ساخت و ساز باید صرفاً توسط سازندگان دارای صلاحیت و زیر نظر نظام مهندسی و شهرداری صورت پذیرد باید کاری بکنیم که در این کشور دیگر شاهد تخریب ها و ریزش هایی که ناشی از قصور و ساخت کیفیت پایین است نباشیم و این میسر نمی شود به جز کمک شهرداری و شورای شهر و نظام مهندسی به عنوان بازوهای اصلی این سه ضلع شناسنامه فنی که سندی معتبر است و قانونی که در آن مشخص شده است تمام اجزای ساختمان توسط چه افراد و چه شرکت هایی ساخته می شود صادر گردد اگر به این مهم دست یابیم می توانیم امیدوار باشیم در سال‌های آینده عمر ساختمان‌ها و کیفیت ساخت و ساز ما بالا رود.

آقای مهندس شاهین جعفرنژاد،
عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران

همانطوری که در واقع تاکید میکنیم به حضور مجری ذیصلاح بر روی پروژه ساختمانی و سختگیری های لازم را انجام میدهیم، پیگیری های لازم را انجام میدهیم، منافع صنفی مان را در نظر میگیریم، از سوی دیگر هم حواسمان باشد که باید خدمات لازم را ارائه دهیم.
آن چیزی که هدف بوده از حضور مجری ذیصلاح، ارتقاء کیفیت ساخت است و به حداقل رساندن حوادث و اتفاقاتی که در پروژه ساختمانی می افتد و اینکه در نهایت حقوق بهره بردار را در نظر بگیریم.
امیدوارم که این اقدامات منجر شود به اینکه تخلفات ساختمانی حداقل شود و یک سری نقایصی که در ساخت و ساز مشاهده میشود با حضور موثر مجری مرتفع شود.

آقای مهندس مجتبی صابر،
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هشتم هیئت مدیره یکی از محورهای اساسی و اصلی کاری آن سازندگان ذیصلاح و مجری بوده. از ابتدای دوره هشتم هیئت مدیره سازمان از اواخر سال ۹۷ مذاکراتی را با شهرداری تهران شروع کردیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای به امضای طرفین رسیده بود که نهایتاً در ۱ شهریور ۹۹ به شکل رسمی و اجرایی پیدا کرد در راستای این تفاهم نامه سازنده ذیصلاح از مرحله شروع عملیاتی ساختمانی در فرم مربوطه آن نام آن ذکر می شود محور اصلی دیگری که در این تفاهم نامه دیده شده است و رعایت شده است شهرداری تهران معتقد شده است که در هنگام صدور پایان کار باید شناسنامه فنی ملکی پروژه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر شده که توسط مجری ذیصلاح تهیه و توسط سازمان صادر شده باشد با توجه به اقداماتی که سازمان در دو سال اخیر تقریباً انجام داده است خوشبختانه از بُعد اقتصادی و تعرفه ای ما رشد و افزایش قیمتی در عرصه کاری مجریان عزیز داشتیم.

آقای مهندس افشین حبیب زاده،
عضو شورای شهر تهران

از شهریور سال ۱۳۹۶ پیگیر این بودیم که مجری ذیصلاح را به جهت اعتقادی داشتیم به اینکه کلیه ساختمان ها باید قطعاً توسط افراد صاحب صلاحیت ساخته بشود پیگیری کردیم که این اتفاق بیفتد کمیته‌ای تشکیل شد از نمایندگان ذینفعان این کمیته دائم نرسد خواهد کرد آن جایی که تصمیم اشتباه گرفته شده است و یا بر اساس گذشت زمان باید اصلاحیه صورت بگیرد این اصلاحیه توسط این کمیته پیش نویس خواهد شد و انشاءالله مجدداً مورد توافق قرار خواهد گرفت و این توافقنامه دائم نمی توانند خودشان را به روز بکنند تا انشالله به جایی برسیم که مشکل جدی نداشته باشیم.

آقای سید علیرضا میرجعفری،
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران

مجری ذیصلاح و شناسایی فنی سه محور عملیاتی را انتخاب کردند که در این دوره ریاست اجرایی خواهند کرد از شروع به کار ملک هایی که به صورت تعهدی مجری را نوشتند و توافقی اجرا کردند جلوگیری خواهد شد مجری باید واقعی و عملیاتی باشد ما مجری سوری برای دلخوش کردن برخی مدیران نیاز نداریم پس از ناظران خودمان کمک خواهیم خواست که این عرصه به ما کمک کنند از شهرداری کمک می‌خواهیم در این عرصه کمک کنند محور دوم عملیاتی انجمن‌های صنفی انجمن سازندگان و انجمن گودبرداری و ایمنی این دوستان باید در اثرشان در تفاهم نامه دیده شود تفاهم نامه هایی که بدون حضور این دوستان نوشته شود عملیاتی نخواهد بود ما پایبند هستیم تفاهم نامه¬ها طبق بندهای مندرج به دقت اجرا شود اگر نقصی داشته باشد باید با حضور نمایندگان، صنف نمایندگان، انجمن سازندگان و نمایندگان انجمن گودبرداری این تفاهم نامه ها اصلاح شود خودمان ارزان ‌فروشی نکنیم و تعرفه ما تا تعرفه دلخواه فاصله بسیاری دارد ارزش خدمات خود را پایین نیاوریم سازمان نظام مهندسی استان تهران ادعا دارد و پای ادعایش وایمیستند ظرفیت کافی دارد که اجرای مجری ذیصلاح را در شهر تهران کلا پوشش دهد.

دکتر سید حمید موسوی،
شهردار منطقه یک تهران

امروز اگر از مدیریت شهری و یا هر فعال حوزه ساختمان سوال شود که اگر مشکل شهر تهران چه هست یقیناً به بیمار بودن فرآیند تولید ساختمان و خصوصاً عدم وجود مجری ذیصلاح یا سازنده ذیصلاح اشاره خواهد کرد و این یک اصل هست. ما در شهری و شهرداری تهران در رصد این موضوع و آسیب شناسی که چرا حال بعد از این سال ها ساختمان‌های ناپایدار ساختمان های ناایمن ساختمان هایی که مناسب نیست برای تمام گروه های ساختمانی که منجر به یک شهر در واقع با تاب آوری پایین شده است یکی از موضوعات آن به این مجری ذیصلاح و سازنده ذیصلاح است. محلات ما بسیاری از آلودگی های صوتی و زیست‌محیطی آن به خاطر عدم وجود سازنده ذیصلاح است. یک فکری بکنیم برای آسایش مردم برای صنعتی‌سازی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برای کاهش درواقع آلودگی‌های صوتی بگذاریم جایگاه مهندسین را حفظ بکنیم ارتقاء بدهیم. سال‌ها است که آرزو دارم مهندس ناظر در جایگاه واقعی در آن قرار بگیرد.

آقای مهندس مهدی محرمی،
مشاور رئیس انجمن سازندگان شهر تهران

الان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال اصلاح در مجلس است چرا بزرگواران هیچ کسی نمی خواهد این موضوع سازنده ذیصلاح را تو ماده های قانونی بگنجاند که دیوان نتواند روی آن نظر بدهد رأی دیوان فقط معنی آن این است که ما نمی‌توانیم به یک سرمایه گذار اجبار کنیم که با یک سازنده از ابتدا تا انتها کار بکند هیچ جای رأی دیوان اعلام نشده از در پروانه ساختمان اسم سازنده ذیصلاح را نگذارید اگر ما بتوانیم هم زمان با طراح و ناظر که در ۴۲ ماده قانون و ۲۱ تبصره آن کلمه سازنده ذیصلاح را در قانون بگنجانید دیگر هیچ مشکلی راجع به ۳ دیوان و شکایت و غیره نخواهیم داشت و شهرداری هم قطعاً باید تمکین کند.

 

به این مطلب امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا