بورس و بازارفن آوری های ساختمانیمجله خبری

در اتحادیه اروپا اجاره خانه‌های فاقد گواهی‌نامه انرژی ممنوع شد

به گزارش ساختمان آنلاین:  مقررات و استانداردهای بخش ساختمان‌سازی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سالیان متمادی مورد بازنگری قرار گرفته است اما در تازه ترین مورد، طبق اعلام منابع کمیسیون اروپا، به عنوان بخشی از بسته اقدامات ضد تغییرات آب‌وهوایی، مقرراتی در جهت کاهش متان و ارتقای هیدروژن و افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها در دست بررسی قرار خواهند گرفت.

ﻃﺮحﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن رده اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی گلخانه ای در بخش ساختمان است.

کمیسیون اروپا قصد دارد با به خدمت گرفتن اصلاحات جدید، تا زمانی که بهبودی در وضعیت ساختمانی که در پایین ترین رتبه انرژی قرار دارد، حاصل نشده است، از ورود آن به بازار اجاره مسکن جلوگیری شود.

ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺒﺎری و اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪه‌اﻧﺪ. داﻧﻤﺎرک اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮری ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺮژی اﺟﺒﺎری را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ راه اﻧﺪازی ﻛﺮد. در ﺳﺎل ۲۰۰۲، اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

از جمله مقررات تعیین میزان بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی می‌توان به این موارد اشاره کرد: نرخ تولید گاز دی اکسید کربن یا CO۲ ساختمان نباید از مقدار مشخصی بیشتر باشد. مشخصات عملکردی سیستم‌های تاسیساتی و عایق‌بندی ساختمان‌ها باید مطابق با مقادیر حداقلی که در استانداردهای مربوطه مشخص شده، باشند. بخش‌هایی از ساختمان که توسط سیستم تهویه مطبوع سرویس‌دهی نمی‌شوند، بایستی از محافظ‌های مناسب استفاده کنند تا جذب انرژی خورشیدی توسط آنها محدود شود. همچنین عملکرد یک ساختمان از نقطه‌نظر مصرف انرژی، ‌بایستی پس از ساخته شدن نیز با محاسبات انجام شده در مرحله طراحی سازگاری داشته باشد.

طبق اعلام کمیسیون اروپا، فناوری الکتریکی کردن برخی فرآیندهای تولید نیز هنوز ممکن نیست اما هیدروژن به عنوان جایگزین گاز طبیعی، نقش مهمی را در صنعت حمل‌ونقل و یا هوانوردی ایفا می‌کند.

برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس در تلاشند تا سیستم های گرمایش منازل را نیز متحول کنند. انگلیس قصد دارد از هیدروژن برای گرمایش استفاده کند. تولید هیدروژن اگر چه به برق زیادی احتیاج دارد اما اروپا با نصب توربین‌های بادی بزرگ در ساحل و دریا در تلاش است همزمان با تامین برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن نیز تولید کند.

یکی از اهداف کمیسیون اروپا رسیدن به تولید یک میلیون مترمکعب هیدروژن سبز تا سال ۲۰۲۴ است و در ادامه یعنی بین سال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ قرار است این مقدار ۱۰ برابر شود.

بر اساس طرحی که از سوی کمیسیون اروپا در ماه نوامبر ۲۰۲۰ تنظیم شده است، در بلندمدت ظرفیت مزارع بادی دریایی اتحادیه اروپا در دریای شمال، بالتیک، اقیانوس اطلس، مدیترانه و دریای سیاه تا سال ۲۰۵۰ تا ۲۵ برابر افزایش می یابد.

ایرنا

به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا